(¯`(¯`•»گل یاس من«•´¯)´¯)

محصول کشور آمریکا در  سال 1970


هنگام تماشای این فیلم بهتر است مقدار زیادی دستمال کلنیکس کنار خود داشته باشید. وقتی الیور باررت با بازی زیبای رایان اونیل قادر نیست مرگ عشق 24 ساله اش در اثر بیماری را شرح داده و بپذیرد، دختری که عاشق موستارت و باخ بود.
صحنه زیبای فیلم: بهترین کلاسیک عاشقانه دهه 70 که قلب ها را تسخیر میکند. به خصوص صحنه های شادی این زوج
ترجمه موسیقی متن فیلم love story


Andy Williams' Love Story 


Lyric: Where Do I Begin


Where do i begin To tell the story

گفتن این قصه را از کجا شروع کنم؟

Of how grateful love can be

که چقدر عشق می تواند مطبوع باشد

The sweet love story

از داستان شیرین عشق

That is older than the sea

که داستانیست قدیمی

That sings the truth about the love she brings to me

که حقیقتی از آن دختری را که عشق را برایم به همراه آورد توضیح می دهد

Where do I start

از کجا شروع کنم؟

With the first hello , She gave the meaning

با اولین سلامش  معنا بخشید

To this empty world of mine

به این دنیای پوچ من

That never did ,Another love another time

که هیچ عشق و هیچ زمان دیگری چنین کاری را نکرد

She came into my life , And made a living fine

او وارد زندگیم شد و زندگی را برایم شیرین کرد

She fills my heart

او قلبم را پر کرد

She fills my heart

او قلبم را پر کرد

With very special things

با تمام چیزهای استثنایی

With angel songs

با آواز فرشتگان

With wild imaginings

با تمام تصورات دیوانه کننده

She fills my soul,With soo much love

او روح مرا پر از عشق کرد

That anywhere i go , I'm never lonely

بطوری که هر جا که می روم احساس تنهایی نمی کنم!

With her along who could b lonely

که میتواند تنها باشد وقتی که با اوست؟!

I reach for her hand

به دستانش می رسم

It's always there

همیشه آنجاست

How long does it last

چقدر طول خواهد کشید؟

Can love be measured by the hours in a day

آیا میشود عشق را با ساعات روز اندازه گرفت؟

I have no answers no

نه، من هیچ جوابی برای این سوال ندارم!

But this much i can say

ولی تنها میتوانم بگویم

I know will need her till this love song burn away

که میدانم به او نیاز خواهم داشت، تا این نغمه عشقانه بسوزد

And she will be there...

و او آنجا خواهد بود. . .

How long does it last

چقدر طول خواهد کشید؟

Can love be measured by the hours in a day

آیا میشود عشق را با ساعات روز اندازه گرفت؟

I have no answers no

نه، من هیچ جوابی برای این سوال ندارم!

But this much i can say

ولی تنها میتوانم بگویم

I know ill need her till this love song burn away

که میدانم به او نیاز خواهم داشت، تا این نغمه آشقانه بسوزد

And she will be there...

و او آنجا خواهد بود. . .


+نوشته شده در بیست و سوم آذر ۱۳۸۹ساعت10:30 AMتوسط زهرا | |